top of page
Szukaj

10 lat Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji SamorządowychW dniu 15 września 2023 r., w Parku Technologicznym Interior w Nowej Soli, odbyło się ważne spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS). W czasie spotkania, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) oficjalnie przejęło prezydencję OPOS od Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych (PSST).


W obecności Marka Cebuli, prezesa ZGWL, oraz Marka Ćwiąkały, Dyrektora Biura PSST, dokonano symbolicznego przekazania władzy. Wydarzenie to miało szczególny charakter, również ze względu na jubileusz 10-lecia OPOS, który został poprzedzony prezentacją Marka Cebuli, ukazującą działania i osiągnięcia organizacji przez dekadę.


Spotkanie uświetniły wystąpienia zaproszonych gości, w tym Senatora RP Wadima Tyszkiewicza, byłego prezesa ZGWL oraz jednego z inicjatorów powstania OPOS. Głos zabrali również Natalia Walewska-Wojciechowska, była dyrektor biura ZGWL, Łukasz Filipiak, były dyrektor biura SGiPW, a także Sławomir Wojciechowski, ekspert ZGWL w zakresie spraw obywatelskich.


Kluczowym momentem spotkania było odnowienie porozumienia o współpracy Regionalnych Organizacji Samorządowych oraz podjęcie uchwały nr 01/2023 dotyczącej wyznaczenia przedstawicieli OPOS do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym kontekście zaszczyt reprezentowania OPOS w Komisji przypadł Adamowi Neumannowi, członkowi Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Prezydentowi Gliwic, oraz Jackowi Gurszowi, Przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i Burmistrzowi Chodzieży.


Dyskusje na tematy legislacyjne prowadził m.in. Witold Magryś, dyrektor biura ŚZGiP, omawiając najnowsze zmiany w ustawodawstwie. Ważne aspekty związane z modernizacją oświetlenia dróg publicznych oraz programem „Rozświetlamy Polskę" przedstawił Wojciech Wąchała, Wójt gminy Bobrowice, ZGWL.


Podczas spotkania podjęto także decyzje organizacyjne dotyczące przyszłych działań OPOS, w tym planowanego przekazania prezydencji w styczniu 2024 roku.


Spotkanie Zarządów OPOS w Nowej Soli stanowiło istotne wydarzenie dla samorządów z całego kraju, umacniając współpracę i jedność w dążeniu do realizacji wspólnych celów.


Krótka informacja o OPOS:

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz JST. Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych.

Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koordynacją działań, doszło z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 roku. Aktualnie wśród sygnatariuszy jest 9 organizacji zrzeszających 868 miast i gmin w Polsce, stanowiąc największą organizację w Polsce.


Zrzeszone organizacje:

- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, - Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, - Śląski Związek Gmin i Powiatów, - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, - Związek Gmin Lubelszczyzny, - Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, - Związek Gmin Pomorskich, - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.


Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmiotów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości samorządów w kraju. Tak zintegrowane i zjednoczone środowisko, jest skutecznym partnerem do rozmów z regionalnymi i centralnymi instytucjami podejmującymi decyzje.Prezentacja:

OPOS10
.pdf
Download PDF • 1.11MB

Comments


bottom of page