top of page
Szukaj

Podsumowanie posiedzenia Zarządów OPOS w Łańcucie

Obrady Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w Łańcucie w dniach 13 i 14 kwietnia br., zorganizowane na zaproszenie Prezydencji Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, dobiegły końca.

Podczas wielogodzinnych obrad poruszyliśmy tematy istotne dla większości samorządów gminnych w Polsce - brak dochodów na wydatki bieżące - prąd, gaz, naprawę chodników, mieszkań komunalnych, utrzymanie żłobków, przedszkoli, szkół, instytucji kultury, bibliotek, środków dla organizacji pozarządowych, czy rozszerzenia oferty dla seniorów. Nie zabrało również rzeczowej dyskusji na temat potrzeby wprowadzenia zmian w systemie ewidencjonowania ludności, czy często skomplikowanej sytuacji związanej z finansowaniem oświetlenia dróg publicznych.

W toku podejmowanych rozmów, w ramach inicjatyw powołaliśmy do działania Grupę roboczą do spraw zadań zleconych obejmujących ewidencję ludności, dowody osobiste oraz rejestrację stanu cywilnego, która na bieżąco będzie przygotowywać istotne analizy i rekomendacje.

Uczestnicy obrad podjęli stanowiska w sprawie:

  • potrzeby wprowadzania zmian prawnych w systemie ewidencjonowania ludności

  • Konieczności ograniczenia kosztów ponoszonych przez samorządy z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej w instalacjach oświetlenia ulicznego

  • pilnej potrzeby podjęcia działań ustawodawczych w zakresie przepisów regulujących zasady finansowania z budżetu gminnego

  • modernizacji oświetlenia dróg publicznych w przypadku gdy właścicielem instalacji jest zakład energetyczny

  • negatywnej opinii projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw /UC130/

W wielu innych obszarach tematycznych, przedstawiciele organizacji regionalnych zaplanowali dalszą pracę nad przygotowaniem sugestii i rozwiązań, (m.in. w sprawie bieżących i planowanych inicjatyw legislacyjnych na rzecz sołtysów, czy kryteriów wykazywania 10% oszczędności energii elektrycznej przez JST) o czym będziemy informować na bieżąco.

Spotkanie w Łańcucie po raz kolejny ukazało siłę i sprawność funkcjonowania regionalnych organizacji samorządowych, których specjalizacja tematyczna i odpowiednia perspektywa spojrzenia na problemy JST, pozwalają na podejmowanie skutecznych działań na rzecz gmin i powiatów w ramach inicjatywy OPOS.
Comments


bottom of page