top of page
Szukaj

Posiedzenie Zarządów i Dyrektorów Biur Sygnatariuszy OPOS w Poznaniu

W dniach 29-30 września 2022 r. w Poznaniu odbyło się posiedzenie Zarządów i Dyrektorów Sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, pod przewodnictwem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Celem dwudniowego spotkania jest omówienie aktualnych najważniejszych problemów samorządowych i podjęcie stanowisk, które zostaną skierowane do władz centralnych.


Spotkanie rozpoczęło się od przekazania oficjalnie przewodnictwa w OPOS-ie Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. Symboliczną „pałeczkę przewodnictwa” z rąk Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza Grzegorza Świetlika odebrał Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz.
Podczas spotkania przyjęto następujące stanowiska:

Do uczestników spotkania dołączył sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marek Wójcik. Rozmowa dotyczyła współpracy OPOS-u z ogólnokrajowymi korporacjami samorządowymi w ramach KWRiST.


Uczestnicy spotkania połączyli się również z Kierowniczką Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach Iwoną Pylypenko-Wilk, która zdała relację z prac nad ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Omawiano również zapisy ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Członkowie OPOS są zgodni co do tego, że katalog podmiotów wrażliwych objętych przepisami jest niewystarczający. OPOS będzie wnioskował o jego rozszerzenie o gminne obiekty sportowe, urzędy i jednostki podległe. Oprócz tego organizacja będzie apelowała o jak najszybsze wypłaty rekompensat dla gminnych spółek ciepłowniczych, wspólnot i spółdzielni, które zmuszone są wyłożyć pieniądze, często zaciągając kredyt, by zakupić paliwo opałowe.
bottom of page