top of page
Szukaj

Relacja z udziału w posiedzeniu Zespołu KWRiST ds. społeczeństwa informacyjnego

Na posiedzenie Zespołu KWRiST ds. Społeczeństwa Informacyjnego procedowany był temat zgłoszony przez OPOS na skutek podjętego w dniu 22.11.2019 stanowiska w sprawie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w procesach rejestracji stanu cywilnego. W trakcie wystąpienia, Pan Sławomir Wojciechowski, przedstawiciel OPOS, udostępnił przedstawił uczestnikom spotkania prezentację zawierającą najważniejsze kwestie związane z poruszanym tematem. Prezentacja została uzupełniona wypowiedzią odnoszącą się do sposobu realizacji zgłoszonej koncepcji, aktualnej sytuacji dotyczącej uwarunkowań procesów rejestracji stanu cywilnego oraz korzyści wynikających z zastosowania technologii informatycznych umożliwiających eliminacje dokumentacji papierowej.

W odniesieniu do tematu przedstawiciel strony rządowej Pani Katarzyna Kopytowska – dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami w Ministerstwie Cyfryzacji przyjęła pozytywnie propozycję zgłoszonych rozwiązań oraz zadeklarowała współpracę w realizacji rozwiązań. Przedstawiciele strony samorządowej zespołu komisji zadeklarowali, że stanowisko OPOS zostanie w całości poparte na posiedzeniu głównym KWRiST.


opracował: Sławomir Wojciechowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli留言


bottom of page