top of page
Szukaj

Spotkanie dyrektorów OPOS

10 sierpnia 2022 roku odbyło się spotkanie dyrektorów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, podczas którego dyskutowano nad bieżącymi kierunkami działania w ramach prezydencji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.


W najbliższym czasie będą podejmowane inicjatywy związane z problematyką kosztów zaopatrzenia w energię w JST, uwarunkowań kontynuacji wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz propozycji zmiany w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. W perspektywie najbliższych działań

znajduje się również aktywność w ramach konsultacji społecznych dotyczących nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, gdzie OPOS będzie się domagał rozwiązań korzystnych dla gmin.
Comments


bottom of page