top of page
Szukaj

Spotkanie dyrektorów OPOS - 21 października 2019 r.

Zaktualizowano: 21 lis 2019

    21 października w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski odbyło się spotkanie dyrektorów biur sygnatariuszy inicjatywy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Podczas spotkania omówiono kolejne propozycje stanowisk:

a. Projekt stanowiska OPOS w sprawie potrzeby zmiany ustawy o utrzymaniu czystości (Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego)

b. Projekt stanowiska OPOS w sprawie potrzeby zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego)

c. Projekt stanowiska OPOS w sprawie potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego)

d. Projekt stanowiska OPOS w sprawie potrzeby uregulowania zasad lokalizacji i funkcjonowania ferm wielkopowierzchniowych (Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego)

e. Projekt stanowiska OPOS w sprawie korekty rozwiązań funkcjonujących w obszarze oświaty (Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego)

f. Projekt stanowiska OPOS w sprawie sytuacji finansowej samorządów (Śląski Związek Gmin i Powiatów)

g. Podjęcie działań w sprawie przywrócenia osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS-ach statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia (Śląski Związek Gmin i Powiatów)

h. Podjęcie działań w sprawie propozycji zmian w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Śląski Związek Gmin i Powiatów)

i. Projekt Stanowiska OPOS w sprawie działalności gospodarczej prowadzonej na terenach wiejskich (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski)

j. Projekt Stanowiska OPOS w sprawie zasad wyliczania średniej kwoty bazowej (Kbk) na potrzeby realizacji Funduszu Sołeckiego

    Powyższe propozycje zostaną zaproponowane do podjęcia podczas posiedzenia Zarządów OPOS, które odbędzie się 22 listopada w Warszawie.

Ponadto podjęto dyskusję na temat realizacji przez JST zadań zleconych i weryfikacji kosztów i otrzymywanych środków na realizację zadania. Dyrektor Agnieszka Opalińska ze Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego poinformowała, że ankieta badająca to zagadnienie jest już w przygotowaniu i zostanie niebawem zaprezentowana sygnatariuszom. W dalszej części spotkania rozmawiano nt. istotnego zagadnienia jakim jest subwencja na zadania w roku 2020, a w szczególności jej część oświatowa. Gromadzone w ankietach informacje pokazują jasno, że problem niedoszacowania wciąż nie został rozwiązany, a w roku 2020 prawdopodobnie się pogłębi. Zagadnienie to będzie również obiektem wnikliwej analizy podczas posiedzenia Zarządów OPOS 22 listopada w Warszawie.
Comentarios


bottom of page