top of page
Szukaj

Spotkanie Zarządów sygnatariuszy OPOS 5 czerwca 2019 roku.

Zaktualizowano: 21 lis 2019

W dniach 3, 4 i 5 czerwca, delegacja Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w osobach Przewodniczącego SGiPW Jacka Gursza oraz dyrektora biura SGiPW Tomasza Telesińskiego, była obecna na wydarzeniach zorganizowanych w Gdańsku. 3 i 4 czerwca wzięliśmy udział w licznych spotkaniach, dyskusjach panelowych i forach, których celem było podsumowanie dorobku trzydziestolecia, w szczególności z perspektywy samorządowej. Punktem kulminacyjnym dyskusji była prezentacja 21 tez samorządowych, które stały się propozycją zmian w istotnych obszarach funkcjonowania samorządu lokalnego.

Z uwagi na fakt wydarzeń w Gdańsku, 5 czerwca zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli inicjatywy OPOS. Było to ostatnie spotkanie przygotowane przez SGiPW w ramach jej prezydencji. Dyskutowano na temat najbardziej aktualnych i palących problemów samorządowych. W toku dyskusji przyjęto treść następujących stanowisk, w sprawie:

· wpisania do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego (branżowego) zawodu asystenta medycznego

· metodologii obliczania stawek za zadania zlecone

· potrzeby zagospodarowania tzw. frakcji palnej (RDF)

· o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów

· terminów przyjmowania wniosków dot. Świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych

Przedstawiciele organizacji regionalnych dyskutowali na temat problemów finansowych związanych z realizacją zadań oświatowych oraz na temat podjęcia przez gminy nacisku na organy centralne, mające na celu przyspieszenie działań chroniących powietrze. Podkreślono w swoich działaniach ścisłą współpracę z ogólnopolskimi organizacjami samorządowymi. Spotkanie zakończyło się oficjalnym przekazaniem prezydencji na ręce Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.Commentaires


bottom of page