top of page
Szukaj

Uwagi do Projektu SAMORZĄD 3.0 i inne stanowiska OPOS

W dniach 14-15 czerwca w Katowicach zakończyło się 2-dniowe obrady Zarządów związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Spotkanie kończyło bardzo owocną prezydencję Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na rzecz kolejnej organizacji, czyli Związku Gmin Lubelszczyzny.

Podczas posiedzenia nastąpiło przyjęcie następujących projektów stanowisk:

  • w sprawie opinii do projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej;

  • w sprawie przewidywanych konsekwencji dla budżetów JST w następstwie przyjęcia rządowego pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. POLSKI ŁAD;

  • w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sposób pozwalający na wywłaszczenie nieruchomości pod budowę tras rowerowych, tzw. ZRID;

  • w sprawie wydłużenia okresu na dostosowanie obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podczas obrad przyjęto także propozycję Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych do projektu Samorząd 3.0., który zakłada nakreślenie największych barier rozwojowych JST, wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Zarówno stanowiska, jak i uwagi do projektu Samorząd 3.0, znajdują się w dziale "Stanowiska"

bottom of page