top of page
tlo opos.png
Strona główna: Welcome

Poznaj Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz JST. Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych.
Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koordynacją działań, doszło z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 roku. Aktualnie wśród sygnatariuszy jest 8 organizacji:

 

Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmiotów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości samorządów w kraju. Tak zintegrowane i zjednoczone środowisko, jest skutecznym partnerem do rozmów z regionalnymi i centralnymi instytucjami podejmującymi decyzje.

Strona główna: Activities

O nas

Wspólnie dla Samorządu

Działalność legislacyjna

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych przyjmuje szereg stanowisk będących wspólnym głosem społeczności samorządowej. Lobbowanie na rzecz korzystnych dla JST rozwiązań prawnych stanowi jeden z fundamentów działalności OPOSu.

Wspólne działania

OPOS jest platformą podejmującą wspólne działania mające na celu diagnozowanie aktualnej sytuacji w samorządach i wymienę doświadczeń pomiędzy samorządowcami z całej Polski.

Współpraca ze szczeblem centralnym

OPOS stale współpracuje z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także ministerstwami i innymi urzędami centralnymi, podejmującymi istotne dla JST działania.

Przechodnia prezydencja

W duchu partnerskiej współpracy, prezydencja w OPOSie ma charakter przechodni. Aktualnie półroczną prezydencję pełni Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Działalność

Bądź na bieżąco

Strona główna: News

Kontakt

Aktualna prezydencja OPOS - Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego

tel. 796-796-683

e-mail: biuro@lubuskiegminy.pl

Strona główna: Contact
bottom of page