©2019 by Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Proudly created with Wix.com

tlo opos.png
 

Poznaj Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz JST. Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych.
Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koordynacją działań, doszło z inicjatywy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 roku. Aktualnie wśród sygnatariuszy jest 8 organizacji:

 

Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmiotów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości samorządów w kraju. Tak zintegrowane i zjednoczone środowisko, jest skutecznym partnerem do rozmów z regionalnymi i centralnymi instytucjami podejmującymi decyzje.

 

O nas

Wspólnie dla Samorządu

Działalność legislacyjna

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych przyjmuje szereg stanowisk będących wspólnym głosem społeczności samorządowej. Lobbowanie na rzecz korzystnych dla JST rozwiązań prawnych stanowi jeden z fundamentów działalności OPOSu.

Wspólne działania

OPOS jest platformą podejmującą wspólne działania mające na celu diagnozowanie aktualnej sytuacji w samorządach i wymienę doświadczeń pomiędzy samorządowcami z całej Polski.

Współpraca ze szczeblem centralnym

OPOS stale współpracuje z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także ministerstwami i innymi urzędami centralnymi, podejmującymi istotne dla JST działania.

Przechodnia prezydencja

W duchu partnerskiej współpracy, prezydencja w OPOSie ma charakter przechodni. Aktualnie półroczną prezydencję pełni Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Działalność

Bądź na bieżąco

 

Kontakt

61 22 40 797