top of page
Szukaj

Podsumowanie posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

29 listopada w siedzibie MSWiA w Warszawie odbyło się listopadowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Poniżej znajdziecie Państwo notatkę z tego spotkania. Jednocześnie kilka zagadnień poruszonych podczas posiedzenia uzyskało dalsze uszczegółowienie w działaniach i zostało opatrzone dodatkowym komentarzem Sekretarza strony samorządowej Marka Wójcika.

Energia elektryczna

Firmy energetyczne nie mogą proponować samorządom żadnych dodatkowych opłat powyżej ceny maksymalnej wynikającej z ustawy o maksymalnych cenach prądu. To bezprawne działanie po stronie firm energetycznych. Cena całkowita powinna zamykać się w cenie maksymalnej. Żadne dodatkowe opłaty nie mogą być naliczane powyżej ceny maksymalnej.

W rozliczeniach z odbiorcami użyteczności publicznej i firmami będzie stosowana cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh w odniesieniu do zużycia od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r. Jeśli umowa sprzedaży prądu została zawarta po 23 lutego br., wówczas w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada br. również ma być stosowana cena maksymalna.

Na wniosek strony samorządowej 2 grudnia br. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbędzie się spotkanie z przedstawicielami strony samorządowej poświęcone zgłaszanemu przez stronę samorządową problemowi braku zainteresowania udziałem w przetargach na sprzedaż energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne, których dominującym właścicielem jest Skarb Państwa. Udział w tym spotkaniu wezmą także przedstawiciele Ministra Aktywów Państwowych. O efektach tego spotkania poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Dodatek węglowy

Na wniosek strony samorządowej KWRiST resort uzupełnił interpretację (w poradniku zamieszczonym na stronie MKiS) kwestii dotyczących oświadczenia związanego z wydzieleniem lokalu. Poniżej brzmienie odpowiedzi na pytania stawiane przez stronę samorządową.

  1. Jaki dokument, dowód jest wymagany w terminie do 30 listopada 2022 r. na potwierdzenie braku możliwości ustalenia odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach o czym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967)? Wnioskodawca, chcąc, aby jego wniosek nie został pozostawiony bez rozpoznania, powinien wykazać się inicjatywą i wskazać organowi, że niemożliwe jest ustalenie odrębnego adresu w terminie do 30 listopada 2022 r. – że jego przypadek powinien być rozpatrywany zgodnie z nowymi przepisami i powinien być wobec niego przeprowadzony wywiad środowiskowy.Inicjatywa wnioskodawcy (podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu) powinna być wyrażona poprzez przedstawienie np. zaświadczenia o samodzielności lokalu lub kopii złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopii wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dowodem takim może być również oświadczenie wnioskodawcy, o niemożliwości ustalenia w terminie do 30 listopada 2022 r. odrębnego adresu.

  2. Czy trzeba żądać od wnioskodawców potwierdzenia o wystąpieniu o nadanie nowego adresu czy wystarczy tylko ich oświadczanie, że do dnia 30.11 nie jest możliwe nadanie nowych adresów chociażby z uwagi na konflikty rodzinne? Złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o niemożliwości ustalenia w terminie do 30 listopada 2022 r. odrębnego adresu jest wystarczającą przesłanką do przeprowadzenia przez organ wywiadu środowiskowego.

  3. Jak udokumentować brak możliwości wydzielenia adresu, czy wystarczy oświadczenie osoby czy np. kopia wniosku do organu właściwego np. starostwo lub gmina o wyodrębnienie lokalu? Podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu powinno być wyrażone poprzez przedstawienie np. zaświadczenia o samodzielności lokalu lub kopii złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopii wniosku o nadanie numeru porządkowego. Dowodem takim może być również oświadczenie wnioskodawcy, o niemożliwości ustalenia w terminie do 30 listopada 2022 r. odrębnego adresu.

Ceny gazu

W trybie pilnym procedowany jest rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (treść w załączniku) Projekt ten nie był konsultowany z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt dotyczy kontynuacji w 2023 r. ochrony odbiorców w gospodarstwach domowych, jak również odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej, przy jednoczesnym wprowadzeniu ekwiwalentu finansowego dla przedsiębiorstw energetycznych; projekt wprowadza m. in. max cenę za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh, zamraża wysokość stawek opłat dystrybucyjnych, a dla najbardziej wrażliwych odbiorców paliw gazowych, zużywających paliwa gazowe do celów grzewczych wprowadza dodatkowo mechanizm refundacji poniesionych kosztów podatku VAT (w tym przypadku wiąże się to zadaniem gmin).

Niestety ustawa nie obejmuje wszystkich samorządowych jednostek organizacyjnych (np. obiektów sportowych, w tym basenów). Wniosek o to by lista podmiotów objętych maksymalna ceną za paliwa gazowe była zbieżna z listą podmiotów wrażliwych wymienionych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, został przez stronę rządowa odrzucony. Strona samorządowa zgłosi tę powtórkę ponownie w Senacie.

Dystrybucja węgla

Strona samorządowa interweniowała w sprawie dostarczania gminom węgla, bowiem harmonogramy jego przekazywania nie są realizowane. Stanowczo domagamy się też rozwiania problemu gmin, które nie ogłosiły na bip informacji o sprzedaży preferencyjnej węgla, a w związku z czym zgłosiły się do nich podmioty prywatne. Z informacji przekazanych przez tych przedsiębiorców wynika, że po złożeniu przez nich zapotrzebowania przez stronę cieplo.gov.pl importerzy węgla nie chcą podpisywać umów z prywatnymi przedsiębiorcami w związku z czym dystrybucja stoi w miejscu i mieszkańcy nie mogą zakupić węgla.

Druga prośba dotyczyła uwzględnienia podmiotów prywatnych w wykazie podmiotów uprawionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego. Warto rozmawiać z tego typu podmiotami i wykorzystać ich potencjał w zapewnieniu mieszkańcom taniego i wysokości jakości węgla. Na tę propozycję nie ma jeszcze odpowiedzi strony rządowej.

Pobierz:


Projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku
.pdf
Pobierz PDF • 2.90MB


Notatka z posiedzenia KWRiST 29.11.22
.pdf
Pobierz PDF • 235KB

Comments


bottom of page